Форма №6


Ціна 

170 грн (1 робочий день)

Для замовлення форми №6 підтвердження нам потрібні:
 

довіреність з печаткою та підписом директора

реєстраційна картка форми № 6 з печаткою та підписом директора


Ми безкоштовно доставимо форму №6 до офісу, збережемо Ваші кошти та нерви.  


Що таке форма №6?

Форма №6 – це реєстраційна картка, яку юридична особа щорічно надає державному реєстратору з метою підтвердження основних відомостей про підприємство, внесених в Єдиний державний реєстр юридичних та фізичних осіб-підприємців.


Що потрібно знати про форму №6?

1. Форма №6 надається щорічно.

2. Строк подання – у продовж місяця, що настає за датою державної реєстрації.

3. Юридична особа – підприємець повністю відповідає за дані, які внесені в реєстраційну картку форми №6.

4. У разі ненадання форми №6 у зазначений термін, державний реєстратор внесе відомості про те, що юридична особа відсутня.


Яку інформацію містить форма №6?

1. Ідентифікаційний код підприємства.

2. Повна та скорочена назва юридичної особи-підприємця.

3. Організаційно-правова форма діяльності.

4. Дані про те, на підставі якого статуту підприємство буде продовжувати свою діяльність у наступному році.

5. Місцезнаходження юридичної особи

Юридична особа-підприємець може застосовувати у своїй діяльності статут, який був наданий при реєстрації підприємства, а може взяти за основу типовий (модельний) статут, який затверджений Кабінетом міністрів України та не потребує нотаріального посвідчення. У формі №6 є місце для спеціальної позначки, яку ставлять у разі зміни статуту у діяльності підприємства. Примірник статуту зберігається у державного реєстратора, на ньому ставиться спеціальний штамп з відміткою про дату ухвалення рішення. При використовуванні модельного статуту надається 2 примірники, прошитого, підписаного учасниками і скріпленого печаткою.


Якщо форма № 6 не надана у затверджений термін?

Якщо юридична особа не подала у зазначений термін форму №6, державний реєстратор вносить інформацію про відсутність юридичної особи-підприємця за місцем реєстрації до ЄДР.

Внесення цих відомостей спричиняє собою неможливість отримання Виписки з ЄДР у разі потреби, а значить, підприємство не зможе прийняти учать у торгах, тендерах, та укладати угоди. Також, при ненаданні форми №6 підприємство може втратити свідоцтво платника ПДВ.

Звертайтеся по допомогу до спеціалістів!

Звернувшись до професіоналів з досвідом роботи, юридична особа-підприємець зможе уникнути черг, зайвих проблем та подати державному реєстратору форму №6 у строк.


Вартість послуги 150 грн. Важливо, що Держмито за подання форми №6 не сплачується.


Строк виконання – 1 робочий день.


Наші контакти

Також ви можете замовити в нас: